Service Desk Lite

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Service Desk Lite
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 2016 R 1.0 Cập nhật
Ngày tải lên: 19 Sep 15
Nhà phát triển: Spinso
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 198
Kích thước: 5143 Kb

Rating: 2.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

ServiceDesk Lite 2016 là hoàn toàn miễn phí cho đăng ký life.No limits.No

Service Desk Lite 2016 là miễn phí sẵn sàng để sử dụng phần mềm quản lý dịch vụ cho phép bạn quản lý các hợp đồng dịch vụ như AMC, Bảo hành và khiếu nại của khách hàng ngay từ đăng ký đơn khiếu nại, giao cho đóng cửa một cách rất đơn giản.

Đối với các doanh nghiệp theo định hướng dịch vụ là rất cần thiết để kịp thời đáp ứng khách hàng khiếu nại, thắc mắc hoặc vấn đề, cung cấp dịch vụ nhanh chóng để xây dựng mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ và giành khách hàng trung thành hơn.

Thông thường rất nhiều thủ tục giấy tờ cần phải được thực hiện để quản lý các hợp đồng dịch vụ và khiếu nại của khách hàng. Service Desk Lite là hữu ích cho các công ty dịch vụ này để quản lý hệ thống hợp đồng dịch vụ và theo dõi khiếu nại của khách hàng để nó không bao giờ đi, không giám sát

Quản lý dịch vụ được thực hiện đơn giản với Service Desk Lite. Nó bao gồm các giai đoạn quan trọng của hợp đồng dịch vụ và Quản lý khiếu nại như quản lý hợp đồng dịch vụ; Đăng ký khiếu nại; Gán Khiếu nại lên Service Executive; Khiếu nại Closure.

ServiceDesk Lite 2016 có 3 tài khoản cấp phép miễn phí suốt đời. Không cần đăng ký Tải về, cài đặt và Bắt đầu

là gì mới trong phiên bản này:.

  • Giao diện mới
  • Life Thời gian miễn phí 3 người đã license.No limits.No đăng ký.

là gì mới trong phiên bản 2015 R 1.0:.

Phiên bản 2015 R1.0 bao gồm tính năng bổ sung và giao diện mới

Ảnh chụp màn hình

service-desk-lite_1_5841.jpg
service-desk-lite_2_5841.jpg
service-desk-lite_3_5841.jpg
service-desk-lite_4_5841.jpg
service-desk-lite_5_5841.jpg
service-desk-lite_6_5841.jpg
service-desk-lite_7_5841.jpg

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển Spinso

Ý kiến ​​để Service Desk Lite

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!