Garmin MapSource

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Garmin MapSource
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 6.16.3
Ngày tải lên: 28 May 15
Nhà phát triển: GARMIN Corporation
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 15360
Kích thước: 55714 Kb

Rating: 2.7/5 (Total Votes: 19)

Liên kết được tài trợ:

Sản phẩm MapSource cung cấp dữ liệu địa lý ở định dạng CD-ROM có thể được xem trên một PC. Ngoài ra, một số đơn vị GARMIN có thể chấp nhận tải bản đồ từ các sản phẩm MapSource khác nhau để tăng thêm các chi tiết đã có trên basemap GARMIN GPS của bạn

là gì mới trong phiên bản này:.

Phiên bản 6.16 0,3 cố định định tuyến cho người đi bộ và làm MapSource mạnh mẽ hơn khi gặp phải các sản phẩm bản đồ không hợp lệ.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Waypoints
Waypoints

6 Feb 16

Open Skipper
Open Skipper

12 Apr 18

Questrak Q-100
Questrak Q-100

6 May 15

Fugawi Marine 5
Fugawi Marine 5

4 Mar 16

Phần mềm khác của nhà phát triển GARMIN Corporation

Ý kiến ​​để Garmin MapSource

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!