ext2fuse

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
ext2fuse
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 0.5
Ngày tải lên: 3 Jun 15
Nhà phát triển: Tom Scholl
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 17

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

ext2fuse là một thực hiện các hệ thống tập tin ext2 trong không gian sử dụng, sử dụng thư viện FUSE. Sử dụng có thể bao gồm như là một cơ sở cho các dự án hệ thống tập tin, cho FUSE hay e2fsprogs thử nghiệm, và cho các tình huống khi một hệ thống tập tin chế độ hạt nhân là không thích hợp.
Yêu cầu:

Phần mềm tương tự

cmogstored
cmogstored

17 Feb 15

Magma
Magma

3 Jun 15

AcidFS
AcidFS

20 Feb 15

dosfstools
dosfstools

17 Jul 15

Ý kiến ​​để ext2fuse

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!