DMXReady Links Manager

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
DMXReady Links Manager
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.2
Ngày tải lên: 14 Dec 14
Nhà phát triển: DMXReady
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 2

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

DMXReady Liên kết Manager cho phép bạn thêm một liên kết đến trang web liệt kê các trang của bạn mà bạn quản lý từ thiết bị di động của bạn. Được xây dựng với Bootstrap 3 - sẽ tự động tìm và hoạt động hoàn hảo trên bất kỳ thiết bị hay kích thước màn hình. Liên kết Plugin Manager vào trang web của bạn với một đoạn mã duy nhất. Tổ chức & tìm kiếm liên kết theo tên, loại, mô tả, từ khóa. Tùy chỉnh các file template, html, javascript, css bootstrap để phù hợp với thiết kế trang web của bạn. Tất cả các hành vi máy chủ và cơ sở dữ liệu sẽ đăng ký trong bảng điều khiển các ứng dụng để chỉnh sửa nhanh chóng và dễ dàng.

Phần mềm khác của nhà phát triển DMXReady

Ý kiến ​​để DMXReady Links Manager

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!