CMOS De-Animator (64-bit)

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
CMOS De-Animator (64-bit)
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 28 May 15
Nhà phát triển: ST-WARE Softworks
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 15546
Kích thước: 68 Kb

Rating: 3.0/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

Clear CMOS RAM (khôi phục lại các thiết lập BIOS để mặc định, xóa mật khẩu) theo hệ điều hành 64-bit Windows mới nhất. Không cần cài đặt và không có quyền quản trị cần được yêu cầu.

Chỉ có các hệ thống Windows 64-bit. Đối với 32-bit Windows hệ điều hành, bạn cần phải sử dụng phiên bản 32-bit của tiện ích này.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển ST-WARE Softworks

FileFiller
FileFiller

28 May 15

Blitz Planner
Blitz Planner

28 May 15

Ý kiến ​​để CMOS De-Animator (64-bit)

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!