Chk-Back

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Chk-Back
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0.1.1
Ngày tải lên: 3 May 15
Nhà phát triển: TRC Data Recovery
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 22871
Kích thước: 421 Kb

Rating: 4.0/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

Chk-Back phần mềm phục hồi dữ liệu có thể giúp khôi phục dữ liệu bị hỏng do quá trình Windows CHKDSK. Nếu dữ liệu bị mất trong quá trình CHKDSK (check disk), tiện ích này có thể quét các tập tin cá nhân để xác định xem các tập tin được sử dụng được, nếu phần mềm có khả năng nhận ra các tập tin sau đó nó sẽ tạo ra một bản sao của mỗi tập tin trong một thư mục nơi mà các CHK gốc các tập tin được lưu trữ. Loại tập tin phổ biến nhất được hỗ trợ: jpg, bmp, jpg, exe, png, dwg, QBB, mp3, rar, mp4, wma, mpg, pdf, gif, mid, xml, tif, mso, avi, wav.
Ứng dụng này cho phép người dùng lựa chọn một thư mục cụ thể có chứa các tập tin bằng cách sử dụng một CHK giao diện thân thiện người dùng, một vài lần nhấp chuột sau đó ứng dụng sẽ interogate mỗi tập tin và xác định nếu tập tin này chứa dữ liệu sử dụng được, nếu kiểu tập tin được công nhận sau đó một bản sao của tập tin này là tạo ra trong một thư mục mới trong phạm vi ban đầu, ứng dụng này KHÔNG thay đổi các tập tin ban đầu trong bất kỳ cách nào, các file được thử nghiệm sau đó một bản sao được thực hiện nếu các loại tập tin được công nhận. Trong một số trường hợp, các loại tập tin có thể được công nhận nhưng tham nhũng có thể gây ra các tập tin được sử dụng được. Nó không được khuyến cáo rằng Chk-Back là dừng lại cách giữa thông qua một máy quét.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm khác của nhà phát triển TRC Data Recovery

Revealer
Revealer

12 Dec 14

Ý kiến ​​để Chk-Back

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!