BugHub

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
BugHub
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0.1
Ngày tải lên: 11 Dec 14
Nhà phát triển: Randall Luecke
Giấy phép: Thương mại
Giá: 4.99 $
Phổ biến: 5

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

BugHub cung cấp một giao diện Mac bản địa để theo dõi vấn đề của GitHub. BugHub là một khách hàng đầy đủ tính năng cho phép bạn tạo ra, bình luận, đóng, và quản lý các vấn đề của bạn

là gì mới trong phiên bản này:.

- Private Repos cho các tổ chức doanh nghiệp được liệt kê

- Cố định vấn đề nơi đăng nhập với địa chỉ email của bạn sẽ hiển thị các kho ở chế độ chỉ đọc

- Cố định lỗi UI nhỏ

Phần mềm tương tự

AdminPro
AdminPro

3 Jan 15

BinHex
BinHex

4 Jan 15

Versions
Versions

13 Aug 18

Ý kiến ​​để BugHub

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!