Bartender

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Bartender
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 3.0.47 Cập nhật
Ngày tải lên: 26 Oct 18
Nhà phát triển: Surtees Studios
Giấy phép: Shareware
Giá: 15.00 $
Phổ biến: 40
Kích thước: 6952 Kb

Rating: 1.7/5 (Total Votes: 3)

Liên kết được tài trợ:

Bartender cho phép bạn tổ chức các ứng dụng Menu Bar, bằng cách ẩn chúng, di chuyển chúng sang Bartenders Bar, hoặc hiển thị thanh menu đầy đủ, thiết lập các tùy chọn để Menu Bar hiển thị trong thanh menu khi chúng đang cập nhật hoặc luôn luôn hiển thị trong Bartenders Bar. Có rất nhiều cách để cấu hình Bartender để thực hiện như bạn muốn. Cho nó đi và tìm hiểu.

Phần mềm tương tự

Synergy
Synergy

22 Nov 14

Screen Shades
Screen Shades

9 Dec 14

NoEjectDelay
NoEjectDelay

5 Mar 16

Wally
Wally

22 Nov 14

Phần mềm khác của nhà phát triển Surtees Studios

HDD Fan Control
HDD Fan Control

22 Nov 14

Ý kiến ​​để Bartender

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!