Animated Soccer Rules

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Animated Soccer Rules
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 11 Jul 15
Nhà phát triển: Mirsad Hasic
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 6
Kích thước: 1936 Kb

Rating: 5.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

Các quy tắc bóng đá hoạt hình được dựa trên nguyên tắc cơ bản của FIFA của trò chơi. Nó được tạo thành từ 17 quy tắc và mỗi quy tắc có một hình ảnh động đơn giản với một hộp văn bản giải thích những điều cơ bản về nó. . Ngoài ra còn có một trò chơi bao gồm trong Phương pháp chấm điểm phần mà bạn có thể vui chơi với

​​ Yêu cầu .

Adobe Flash player cài đặt cho xem trực tuyến

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Ý kiến ​​để Animated Soccer Rules

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!