Number Balls

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Number Balls
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.2.2
Ngày tải lên: 9 Dec 14
Nhà phát triển: Novel Games
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 40
Kích thước: 655 Kb

Rating: 3.5/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

Hãy đến và thử thách mình với quả bóng xoay và các số âm. Mục tiêu của bạn trong trò chơi này là để nhấn quả bóng theo thứ tự tăng dần của các con số. Ở mỗi cấp độ, bạn sẽ được cung cấp một số quả bóng, và mỗi người trong số các quả bóng sẽ được đánh dấu bởi một số lượng khác nhau. Nhấn vào đây để chọn các quả bóng theo thứ tự tăng dần của các con số. Mỗi bóng lựa chọn đúng sẽ cho 100 điểm, nhưng năm 1000 điểm sẽ được khấu trừ cho mỗi câu trả lời sai. Lượng thời gian bạn đã dành sẽ được hiển thị ở dưới cùng của màn hình, và tiền thưởng thêm sẽ được trao giải thưởng nếu bạn có thể hoàn thành một cấp độ với tốc độ và độ chính xác. . Cạnh tranh với gia đình và bạn bè bây giờ

Yêu cầu :

runtime AIR Adobe 2.5

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

S4 League
S4 League

27 Apr 18

AtomBomber
AtomBomber

23 Sep 15

Phần mềm khác của nhà phát triển Novel Games

Quick Math
Quick Math

11 Jul 15

Memory
Memory

11 Jul 15

Ý kiến ​​để Number Balls

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!